Palvelumme
Asianajopalvelumme painottuvat ohessa kuvatuille, asianajajiemme erityisosaamisalueiden mukaisille oikeudenaloille.

Tarjoamme yrityksen elinkaaren eri vaiheissa usein liikejuridiikaksi kutsuttua yhtiö- ja sopimusoikeudellista neuvontaa erityyppisille ja -kokoisille yrityksille räätälöitynä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaan.

Rakentamiseen, asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvä oikeudellinen neuvonta on myös eräs keskeisimpiä erityisosaamisalueitamme.

Hoidamme konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyviä toimeksiantoja sekä toimimme konkurssiasioissa pesänhoitajina ja yrityssaneerausasioissa selvittäjinä.

Tarjoamme palveluita laajalti myös yksityishenkilöille, erityisesti riita- ja muissa siviilioikeudellisissa asioissa, kuten perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä rikosasioissa.